Reklamační řád uhlí

Reklamační řád pevných paliv  

    reklamace se řídí obchodním zákonem
      kvalitu paliv garantují výrobci paliv dle katalogů jakostních znaků
    reklamaci paliv a služeb naší firmy přebírá majitel nebo pověřený pracovník telefonem,     osobně nebo přes e-mail
    na pevná paliva poskytujeme záruku 6 měsíců
      u pevných paliv jsou dva druhy závad
  a) vady zjevné : neodpovídající zrnitost, sortiment, záměna druhu, nadsítné, podsítné, prach,hmotnost - vlhkost
    b) vady zjevné řešíme na místě – uložení paliva
    c) vady skryté : výhřevnost, popel, sirnatost, nesoudržnost, nedodržení jakostních znaků
    d) vady skryté řešíme přes laboratorní vyšetření odebraného vzorku paliv, ukončené protokolem laboratoře v případě dodržení termínů výrobce do jednoho měsíce
 
 reklamaci vyřizujeme osobním jednáním na místě dodávky do čtrnácti kalendářních dnů

  při uznání reklamace poskytujeme adekvátní slevy z ceny paliva nebo palivo na vlastní náklady odvezeme a nahradíme je novou dodávkou paliva.
    vady na poskytnutých službách řešíme ihned s naším zaměstnancem, který nekvalitní služby provedl. Poškozeným odběratelům poskytujeme adekvátní slevu za nekvalitní práci našeho zaměstnance.