Okrasné kamenivo

  • kačírek
  • dolomit
  • vápencová drť
  • mramorové valounky
  • žulové valouny Tatry
  • zkamenělé dřevo
  • mramorová drť
  • solitér – zkamenělé dřevo

Snímky naleznete ve fotogalerii.